Julegrøt

Kjære alle gjester av SMISO Troms

Du er hjertelig velkommen på den årvisse julegrøten torsdag 20. desember klokken 12:00.

Vi serverer julegrøt og spekemat, og håper at nettopp du tar deg tid til å komme. Som vanlig er det mulig å nyte fersk kaffe, varm te og dagens aviser.

For at vi skal vite hvor mye grøt vi skal lage, hadde det vært fint om du hadde gitt beskjed om du kommer til den du kjenner best av oss, på telefon 776 52044 eller som privat melding på vår facebookside.

Vi sees.

Ny medarbeider

NEWS:

Ny ansatt på SMISO Troms i 1 års vikariat som fagkonsulent i 100% stilling.

Mats Johansen (34) er barnehagelærer og har jobbet 15 år med barn. Han er ikke ukjent for oss her på SMISO, da vi allerede han hatt han hos oss på timebasis i et par år allerede.

Mats er ingen ringere enn mannen som har laget «Hjertesamling» sammen med oss. Et opplegg for barnehager, der vi gir unger et språk og verktøy til å fortelle. Mats er ekspert på barn, og Mats skal møte barn i forebyggingens tjeneste.

Mats har allerede mange verktøy i møte med barn. Undervisning, avdekking og oppfølging blir av Mats sine oppgaver, der han går inn i vår forebyggende omreisende trupp av fagfolk. Når han ikke gjør det, vil du treffe han her på SMISO. Etter hvert vil han også ha enesamtaler og vil kunne veilede deg på telefonen om du skulle stå i en vanskelig situasjon.

Vi ønsker Mats velkommen på laget av «Agenter i Grønt». Vi dukker plutselig opp i nærheten av deg. Bare for å ivareta det aller mest selvfølgelige; barns sikkerhet. Og for å lære deg hva du skal se etter, men kanskje bare for å prate litt, tegne litt, eller synge litt.

(Bildet: Mats Johansen i midten.)